Někdy si ženy zaměňují pojem sebevědomí s různým chováním, které ale se sebevědomím nemá nic společného. Co to tedy sebevědomí je? Jak se pozná zdravé sebevědomí a jak být krásná a sebevědomá?

Sebevědomí obecně

Sebevědomí je vědomí vlastních hodnot, svých dovedností, zkušeností a potenciálu. Není to přeceňování ale ani podceňování svých sil a možností. Je to vědomá hranice mezi tím, co mám a co můžu mít, zároveň ale i vědomí toho, co už je nad moje schopnosti. Je to také navyšování téhle hranice – sebevědomí by mělo růst s počtem úspěchů, ale ne příliš, to už bychom hovořili o namyšlenosti a povýšenosti. Je to bilancování na zdravé hranici.

Zdravé sebevědomí

Zdravé sebevědomí lze chápat jako cestu k tomu, co chceme. Cestu přes překážky, nikoli ale přes mrtvoly. Zdravě sebevědomý člověk si uvědomuje, kde je hranice toho, co poškozuje ostatní. Zdravé sebevědomí se projevuje jako touha dojít dál, než jsem kdy byla. Vyžaduje taky dávku sebereflexe, bez ní se už o zdravém sebevědomí hovořit nedá.

Sebevědomá žena

Taková žena je schopna odnášet si poučení ze svých zkušeností a využívat je k tomu, aby naplnila svůj potenciál. Je schopna říct svůj názor s citem a ohledem na ostatní, nikdy ale nevytrvá dlouhodobě v situacích, kde jí není dobře. Je třeba si uvědomit, že sebevědomí ovlivňuje i další řada psychologických předpokladů člověka – například stabilita, dominance, citlivost, empatie a další. Někdy si tedy můžete mylně myslet, že sebevědomé nejste – potom je to o práci na naší osobnosti. Pokud máš chuť, začít na svém sebevědomí pracovat, doporučuji ti trénink ,, Sebevědomá žena “ který bude probíhat v 16.8. – 18.8.2019

Jak být krásná a sebevědomá

Rád bych vám poradil rychlý a snadný trik, jak toho docílit, ale bohužel takový neexistuje. Stát se sebevědomou ženou vyžaduje jít krůček po krůčku. Uvědomujte si samu sebe v situacích, kde se nechováte podle svých představ a zamyslete se, co vám brání. Je to to, že neumíte říct ne? Nebo se bojíte, co ostatní řeknou, když povíte svůj názor? Jaké jsou vaše limity?

Závěrem

Sebevědomí je krásná věc a vyzařuje z nás do okolí. Je to důležitá složka naší osobnosti, která pomáhá k tomu, abychom naplnily, co v nás je. Sebevědomí potřebujeme pro realizaci – všeho. Zaměř se tedy sama na sebe a zeptejte se: Jak by to vypadalo, kdybych byla sebevědomá? Co vše by se muselo změnit?