Jak na manipulci

 

Co je manipulace? Je to mnoho úhlů pohledů, rozpoložení a pohnutek, které vedou k dosažení svého cíle buď na vědomé či nevědomé úrovni. Manipulace jsou získané a naučené vzorce chování a jednání.

Může to být jen náhodná věta typu, „ nechápu, proč to ostatní dělají?“

Vždy je v kontextu prováděné manipulace určitý záměr. A přesto, že si o sobě myslíme, že nechceme ublížit a proto jednáme před jedincem jinak než se doopravdy cítíme stáváme se manipulátory. Čím více popíráme v sobě svoje pocity, své současné rozpoložení a vnímání sama sebe, tím větší manipulátor nám do našeho života přichází, aby nám to ukázal. Abychom si uvědomili své potřeby, zaujali své postoje, všimli si své povýšenosti, uvědomili si svoji závislost , způsoby komunikace a přijali všechny tyto stavy , emoce, prožitky a zážitky s láskou, pokorou , úctou do svého každodenního vědomého života.

A o přijetí vědomé manipulace do svého života  si budeme povídat v tomto webináři.      

 

     Těším se na Vás

 

Klikněte na odkaz a registrujte se na webinář:

WEBINÁŘ