Sleva

Mentoring Net-work Leader 240 minut

16 500 8 000

Platba pouze převodem

Popis

 

MENTORING

NETWORK LEADER

 

Získejte díky 240-ti minutovému on-line mentoringu konkrétní návody a strategie k dosahování úspěchu a zisku v podnikání na internetu a sociálních sítích.

Nevíte jak systematicky a strategicky získávat nové zájemce ?

Neumíte a nevíte jak zvýšit návštěvnost na vašem internetu ?

Nevíte jak vystupovat a vybudovat si silnou značku ?

Postrádáte konkrétní znalosti a dovednosti ?

 


 

 

Nejčastější chyby, které lidé dělají na sociálních síťích

 

 • Žádný systém ani strategie
 • Špatný způsob vystupování a sebeprezentace
 • Chyby krátkodobé perspektivy
 • Nesprávné pochopení cílové skupiny a zaměření komunikace
 • Slepé následování počtu sledujících
 • Spamování v soukromých zprávách a příspěvcích
 • Přílišné a časté nebo agresivní sdílení propagačního obsahu
 • Neadekvátní reakce na krizové situace
 • Častá ignorace zpětné vazby
 • Přehnaný a nevhodný obsah
 • Špatná odezva na konflikty
 • Zanedbávaní vlastního času
 • Špatné strategie propojení s ostatními platformami
 • Špatná rozmanitost obsahového typu
 • Špatné nastavení BIO a fotek
 • Nevyužívání analýz a měřících výkonu
 • Zanedbávání komunikace s influencery
 • Špatná komunikační strategie
 • Nesprávné používání placené reklamy
 • Špatná publikace v rámci formátů a frekvence příspěvků
 • Špatné využití CTA
 • Nevědomost expozic, barev a osvětlení
 • Neposkytování možnosti dialogu a aktivního naslouchání názorům a potřebám sledujících
 • Nesprávné použití stejné strategie pro všechny sociální sítě bez zohlednění jejich specifik a uživatelských zvyklostí
 • Časté ignorování trendů a aktualit
 • Chybné kopírování z jiných zdrojů

 

 

Zlepšete své dovednosti a naučte se nové strategie a znalosti

 

 

Chyb, které dělají uživatelé sociálních siťí je samozřejmě mnohem více, tohle jsou však ty nejčastější, které sleduji u drtivé většiny profilů a uživatelů sociálních siťi, kteří se snaží navyšovat počet zájemců a nabízí své služby či produkty na internetu.

 

 

 


 

 

Co obsahuje mentoring Net-work Leader a jaké téma můžeme řešit

 

Mentální nastavení:

 • Definice a nastavení vize, obchodního plánu, hodnot a osobní značky v on-line světě
 • Definice negativních podvědomých vzorců a přesvědčení, která brání v dosažení úspěchu
 • Transformačně meditační afirmační nahrávky
 • Kotvení na vědomé úrovni
 • Nastavení krizového a časového plánu, cíle a charakteristiky osobnosti
 • Zjištění, definice talentových složek a využití v praxi

 

Sociální sítě:

 • Všeobecné informace o sociálních sítích FB + instagram + TIK TOK a jejich využití v profesionální praxi
 • Nastavení a proškolení psychologie osobního profilu na sociální síťi
 • Charakteristika a psychologická definice zákazníka
 • Možnosti získávání business zájemců a klientů
 • Konkrétní návody, tipy a rady pro sdílení obsahu na internetu a e-mail marketingu
 • Cesta Zákazníka
 • Možnosti využití umělé inteligence v praxi
 • Možnosti tvorby příspěvků pro sdílení tvého businessu
 • Znalost vyhledávání zájemců o služby a nekonečný zdroj nových klientů

 

Psychologie:

 • Profesionální psychologická komunikace
 • Dlouhodobá markeringová strategie

Cílem 240 minutového živého on-line mentoringu je pomoci vám pochopit a sociální síťě a nastavit váš byznys na úspěšnou strategii, která povede budování vašeho podnikání a zisku v on-line světě.

 

Cena za 240-ti minutového on-line mentoringu 16.500,- kč

Akční cena 8.000,- kč (320€) platí pro poslední 2 zájemce

 

BONUS

K zakoupenému on-line mentoringu získáváte navíc zdarma

Transformační afirmační nahrávky v hodnotě 1.200,-

 

 

Jak živý on-line mentoring probíhá ?

 

 1. Seznámení s klientem:
  • Vzájemné představení
 2. Stanovení vize:
  • Diskuze s klientem o jeho vizi v oblasti online marketingu a sociálních médiích.
  • Zjištění toho, čeho chce klient dosáhnout a jaké jsou jeho očekávání od mentorování.
 3. Analýza současného stavu:
  • Poskytnutí informací od klienta o jeho současných znalostech, dovednostech a zkušenostech v oblasti online marketingu a sociálních sítí.
  • Průzkum klientových existujících strategií, kampaní a výsledků.
 4. Vytvoření individuálního plánu:
  • Na základě cílů klienta a analýzy současného stavu vytvoříme individuální plán, který bude obsahovat kroky a časový rámec (intenzitu) pro dosažení cílů díky Network Leaderovi.

Následně proběhne úhrada za on-line mentoring NNL2

 

 1. Výcvik a vzdělávání:
  • Postupné poskytnutí klientovi vzdělávací systém NNL + odkazy na relevantní zdroje a doporučenou literaturu.
  • Nabídka a doporučení ohledně kurzů, workshopů nebo online školení, která může klienta posunout dopředu.
 2. Praktická cvičení a zpětná vazba:
  • Klient provádí praktická cvičení a akční kroky, jako jsou například tvorba a správa emailových kampaní, analýza výsledků atd.
  • Poskytnutí zpětných vazeb k výsledům a zdůraznění na silné stránky klienta a doporučení na další zlepšení.
 3. Pravidelné kontroly a hodnocení pokroku:
  • Pravidelné on-line schůzky dle mentorigu a společné vyhodnocení dosaženého pokroku, diskuze o obtížích a možnosti nového plánu dle potřeby klienta.
  • Pravidelná a otevřená komunikace a podpora klienta v jeho úsilí.
 4. Podpora a motivace:
  • Podpora a motivaci klientovi v obtížných chvílích.
  • Sdílení mentorových vlastních zkušenosti a úspěchu, které mohou klienta inspirovat.
 5. Sledování dlouhodobých výsledků:
  • Po ukončení 240-ti minutového online mentoringu proběhne společné zhodnocení a celkového pokroku
  • Pomoc klientovi s plánováním dalších samostatných kroku v jeho kariéře v online marketingu.