Sleva

ON-LINE TRÉNINK ZA LIMITEM STRACHU

7 777 777

Připravuje se

Popis

Za limitem strachu – trénink který se specializuje na strachy, paniky a fobie.

Jedním z hlavních psychologických problémů dnešního světa je strach. Je to strach z budoucnosti a vlastní existence, z ohrožení života, z neúspěchu, z odmítnutí, z nemoci, ze stáří, strach o zaměstnání, o děti a blízké, strach o sebe samého nebo i před sebou, před válkou, z uzavřených prostor. Strach z lidí a zvířat. A v nové době i strach před terorismem a další řady strachů.

Jak je vidno, tak většinou máme strach z něčeho – co je vždy v časovém horizontu v budoucím předstihu před námi, něco co důvěrně neznáme a k čemu si navíc připadáme dostatečně nepřipraveni a neinformováni.

Strach je pocit. Pocity vytvářejí myšlenky, myšlenky vedou k činům a činy způsobují výsledky. Výsledky zase ovlivňují naše pocity. Pocity změnit nemůžeme – myšlenky a činy změnit můžeme.

Život beze strachu je život ve svobodě, že mohu dělat, co chci, a jít svou vlastní cestou. A nést za to zodpovědnost.

Přihlas se na trénink a začni žít, svůj život na plno a bez limitů a hranic.

Co vás čeká na tréninku :

Zjistíte proč strach existuje a jaké jsou základní typy.

Pochopíte jak strach vzniká a jak se projevuje.

Naučíte se vnímat své strachy a okamžitě zmírňovat jejich dopady a osvobodit se od nepříjemných pocitů.